Mon Lilas hỗ trợ đổi trả hàng đối với mọi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật.

Chính sách đổi, trả hàng sẽ được áp dụng trong trường hợp:

  • Bất kỳ sản phẩm nào bị lỗi kỹ thuật là: móp méo, gãy hoặc mất chốt, rơi các chi tiết đặc biệt đính trên sản phẩm như đá, ngọc trai…
  • Áp dụng đối với khách hàng thông tin lại trong vòng 1 ngày kể từ khi nhận được sản phẩm.

Quy định đổi, trả hàng:

  • Mon Lilas sẽ đổi lại sản phẩm mới nguyên vẹn và chi trả phí vận chuyển hai đầu cho quý khách.
  • Nếu sản phẩm lỗi đã hết hàng, Mon Lilas sẽ sửa chữa miễn phí cho khách hàng.
  • Trong trường hợp khách hàng không muốn sửa chữa mà muốn đổi hàng, khách hàng sẽ được đổi sang sản phẩm khác bằng giá trị của sản phẩm lỗi.